2020-06-26

Klyngebesøk i Fiskerihovedstaden Båtsfjord hos Arena Fish 365

Arena Torsk har vært på besøk i Båtsfjord hos Arena Fish 365 denne uken for å bli bedre kjent og for å diskutere hvordan klyngene kan samarbeide nærmere fremover. Fra administrasjonen reiste Maiken Johnsen, Geir Johnsen og Ove Johansen og hadde møte med styreleder Ørjan Nergård fra Lerøy, Frank Kristiansen fra Båtsfjordbruket/Insula og klyngeleder Ronny Isaksen fra Arena Fish 365.

Klyngens styre er Fiskerigruppa og administrasjonen utføres av Linken Næringshage. De har om lag 20 medlemmer i klyngen.

Etter et godt møte ble dag en avsluttet på Båtsfjord brygge med en bedre middag der vi også fikk med Ingvild Dahlen fra styringsgruppen. Dag to startet med bedriftsbesøk hos Båtsfjordbruket, som har bygget om fabrikken og oppgradert med mye nytt utstyr blant annet vannkutter fra Valka. Vi besøkte også klyngemedlem Liholmen som er etablert på den gamle sildoljefabrikken og drives av Alsvågværingen Roald E. Knudsen. De er i gang med å bygge fabrikk for biogass der de skal hente ut gass fra matavfall i regionen, møkker fra landbruksindustrien, K2 fra fiskeindustrien for å lage metangass som skal brukes i fjernvarmeanlegg. Fjernvarmeanlegget skal blant annet brukes til ensilasjeproduksjon. Biproduktet av avfallet blir gjødsel til landbruksindustrien - Sirkulærøkonomi i praksis. Rett utfor Liholmen ligger merdene til Båtsfjordbruket med om lag 1000 tonn torsk.

Lengre inn i fjorden ligger Lerøy sitt levendelagringsanlegg med om lag 800 tonn torsk.

Besøket ble avsluttet med lunsj der vi fikk en god prat med ordføreren Ronald Wærnes som har lang fartstid i næringa, både fra Salmar, Lyngen Reker, Nils H. Nilsen og Sjømatrådet.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!