2021-08-30

Klyngeprat: Blokkjedeteknologi

Matsvindel er et enormt problem på verdensbasis og det svindles for flere milliarder i året. Når du legger torsken, entrecôten eller kyllingen på tallerkenen, tar du det for gitt at maten er den samme som den lover på innpakningen. Vi er kanskje heller mer opptatt av hvilken oppskrift vi skal bruke, eller hvilket favoritt-tilbehør som passer best. Men mattrygghet og bærekraftige produksjon av matvarene er ingen selvfølge. Bærekraft er på alles lepper, men ofte dårlig dokumentert.  

Helsingborg kommune i Sverige kjøper hvert år inn 3000 tonn mat til over 80 millioner kroner til sine skoler og eldresentre. Det er viktig å få større kontroll på hvor råvarene har vært og hva de serverer til sine innbyggere. Myndighetene tar derfor grep og benytter seg av blokkjedeteknologi for å trygge matvarene og sikre bærekraften i produksjonen. Ja, blokkjeder kan også brukes til andre ting enn bitcoins og kyptovaluta - nemlig å spore din middagstallerken.  

Smart bruk av teknologi kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Mye av dette handler om å ta full kontroll på datakjeden i hvert ledd av produksjonen. Riktig bruk av blokkjedeteknologi vil gi bedre kontroll, skape bærekraftige verdikjeder og sikre data i sanntid, som i ettertid ikke kan tukles med. Sporbarhet er ikke bare en forutsetning for trygg mat, det er også nøkkelen til å vinne tilliten til forbrukerne i en befolkning som i økende grad er opptatt av opprinnelsen til maten de spiser.   

Sammen med teknologiselskapet Atea skal Helsingborg kommune benytte seg av blokkjedeteknologien som er basert på IBMs blockchain-plattform.  

I denne Klyngepraten vil du få høre hvorfor og hvordan blokkjedeteknologi er fremtiden - også innenfor torskenæringen. 

Dato: 01. September
Tid: 10.30-11.15
Sted: Teams 

Foredragsholdere: 
Linda Bjarle – Controller næringsmidler Helsingborg Kommune
Trond Henriksen - Leder for Foodtrust og Blockchain Atea
Eugenie Bakous - Rådgiver Havbruk Atea  

Meld deg på her: Påmelding Klyngeprat: Blokkjedeteknologi (office.com) 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!