2021-03-29

Klyngeprat – Norsk Katapult

Tenk deg at du hadde tilgang til den fremste kompetanse, topp moderne fasiliteter, og verdensledende teknologi for å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere nye ideer og innovasjoner. Gjennom Norsk katapult har du det! 

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet for økt konkurransekraft og å gjøre veien fra idé til marked kortere.  

I samarbeid med Norsk Katapult inviterer Cod Cluster til en serie med digitale møter der alle katapultsentrene får presentere sine tjenester. I tillegg kommer inkubatorene Inkubator Salten, Orinor og Probarents for å fortelle hvordan deres inkubatorprogram kan hjelpe bedrifter med å utvikle sine ideer og prosjekter. Hovedmålet til inkubatorene er økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og gi ny vekst i etablerte virksomheter.

Onsdag 21. april kl. 11.00 - 11.30
Inkubator: Inkubator Salten, Orinor og Probarents

Onsdag 28. april kl. 11.00 - 11.30
Digicat

Onsdag 5. mai kl. 11.00 - 11.30
Ocean Innovation

Onsdag 12. mai kl. 11.00 - 11.30
Future Materials 

Onsdag 19.mai kl. 11.00 - 11.30
Manufacturing Technology

Onsdag 26.mai kl. 11.00 - 11.30
Sustainable Energy

Send en mail til stine@egga.no for å melde deg på. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!