2016-12-06

Leder i FiskeribladetFiskaren

"Torsk i merd"

Til høyre kan du lese hele lederen

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!