2019-09-02

LetSea - en introduksjon

Blant Arena Torsks mange medlemsbedrifter, er LetSea én av de ferskeste. Etter en prat med Daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen, er det lett å forstå at LetSea utgjør et verdifullt tilskudd til Arena Torsk – klyngen.

LetSea ble etablert i 1996 og er i dag Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland. De har i dag 40 ansatte som jobber ved administrasjonen og ved selskapets tre ulike forsøksfasiliteter.

Forsøksstasjonen på Solfjellsjøen i Dønna har i dag 112 forsøksmerder på 5x5m. Alle merdene har lift-up system som kontrollerer og registrerer fôropptaket. I hovedbygget er det våtlab med fasiliteter for prøveuttak av fisk. Forsøksstasjonen har konsesjon for laks, ørret og torsk, og LetSea har kontinuerlig forsøk på disse tre artene. Av typiske prosjekter kan nevnes ernæringsforsøk på fiskefôr, benchmarking av fôrtyper, tilpasning av fôringsregimer, vaksineforsøk, avlsforsøk og testing av ulike produkter.

På Bjørn i Dønna kommune har selskapet etablert et landanlegg hvor det kjøres forsøk og produksjon i kar både med gjennomstrømning og resirkulering (RAS). Det kjøres blant annet forsøk med rognkjeks, lakseforsøk i resirkuleringsanlegg med fersk-, salt- eller brakkvann, og forsøk knyttet til optimering av vannparametere.

LetSea har også flere fullskala oppdrettsanlegg ytterst på Helgelandskysten, hvor det gjøres mye viktig forskning. 

Daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen er svært positiv når vi snakker om selskapets medlemskap i Arena Torsk-klyngen:

 - LetSea arbeider for å være i front innen utvikling av akvakulturnæringen, både når det gjelder laks og andre arter. I det siste har vi kjørt en del forsøk på oppdrett av torsk og tror at medlemsskapet i Arena Torsk vil være svært fruktbart i den sammenhengen, både når det kommer til samarbeid med andre bedrifter for vår del og vår kunnskap på oppdrett av nye marine arter, som andre kan lære av.

Et enkelt søk på internett på LetSea gir mange treff på artikler som knytter seg til problematikk og forskning på lakseoppdrett. Hva tenker Johnsen om hvilke prosjekter LetSea har på gang som kan være av særlig interesse for Arena Torsk og hvitfisknæringen?

- Generelt kan jeg si at LetSea forsøker på hvordan man kan gjøre akvakulturnæringen mer bærekraftig og ressurseffektiv. Laks er den arten som til nå har vært dominerende i norsk akvakulturnæring, men vi gjør stadig fler og fler forsøk på andre arter – nettopp for å gi norsk akvakulturnæring flere ben å stå på inn i framtiden, avslutter Johnsen.

For mer informasjon om selskapet, sjekk ut https://letsea.no/ og https://www.facebook.com/LetSeaAS/

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!