2016-10-24

Levendelagring er framtida

Erfaringa som ble gjort med fangst av levende torsk og fôring er gull verdt for Vesteraalens.

– Vi har planer om å gjøre masse ting på det området, med basis i de erfaringene vi høstet i 1990. Jeg er overbevist om at fangst av levende fisk er framtida for sjømatnæringa.

Det er utrolig gøy at medlemmer i Arena Innovasjon Torskefisk har tro på levendelagring.
Les hele protrettet av Geir Wihelm Wold på blv.no 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!