2020-11-27

Lomar AS – nytt medlem i Cod Cluster

Lomar teknologi AS er et ingeniørselskap med hovedkontor i Svolvær bestående av 3 ingeniører med utdanning og flere års erfaring innen fagene maskin – og marinteknikk.
 

Selskapet leverer hovedsakelig rådgivning innen skipsteknikk og marinteknologi. De er i gang med å utvikle egne produkter og tjenester innen elektrifisering av mindre fiske – og transportskip.  

Lomas AS leverer også prosjektledelse og kan hjelpe med å utforme prosjektorganisasjoner med riktig verktøy for aktuelle prosjekt. De har lang erfaring som rådgiver innen patentering og generell immaterialrett (IPR - Patentering, Design og varemerkebeskyttelse), og utformer patentsøknader for norske og utenlandske selskaper. I tillegg til strategisk rådgivning innen IPR.  
 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!