2021-04-29

Lyst å være med å forme fremtidens fiskerikandidater?

Norges fiskerihøgskole er i gang med sin rekrutteringsrunde av praksissteder for høstens praksis, og ønsker Cod Cluster sine medlemsbedrifter med på laget av spennende praksisbedrifter som studentene på fiskeri- og havbruksforvaltning kan ha sin praksis i!  

Praksiskoordinator på Norges fiskerihøgskole utdyper:  

- Norges fiskerihøgskole og våre studenter ønsker å komme tettere på næringa, noe som vi blant annet gjør med å ha våre studenter ute i praksis. Vi ønsker med dette å invitere dere til å bli med på laget av spennende praksisbedrifter våre studenter kan ha praksis i! 
 
Fiskeri- og havbruksvitenskapsstudiet ved Norges fiskerihøgskole (NFH) er et tverrfaglig og næringsrettet utdanningsprogram på bachelor- og mastergradsnivå. Uteksaminerte fiskerikandidater har førstehånds bransjekunnskap om marin næringssektor og besitter en flerfaglig kompetanse som er etterspurt i sjømatsektoren.  
 
– Høsten 2020 ble praksis innført som et obligatorisk emne for alle studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Det vil si at cirka 40 studenter skal hver høst ut i praksis, kanskje i hos dere?  Tilbakemeldingene både fra studentene og våre partnere har vært gode, så gode at vi ser behov for å rekruttere nye partnerorganisasjoner. Vi ønsker derfor med dette å invitere dere med på «laget» for å skape et enda bedre og mer næringsrelevant fiskeri- og havbruksstudiet ved Norges fiskerihøgskole. 

Praksisemnet blir gitt hver høst over tre individuelle uker (vanligvis uke 38. 42 og 46). Det er opp til dere hvordan dere ønsker å organisere disse tre praksisukene, om dere ønsker ulik praksis fra uke til uke for å sikre bredden, eller ser på en konkret oppgave som studenten kan jobbe med.  
Vi dekker reise og opphold, så det er mulig å tenke praksis på flere steder i bedriften. Høres dette ut som noe dere vil være med på?  

Ta kontakt med Ingrid Hovda Lien; Ingrid.hovda.lien@uit.no 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!