2020-01-28

Markedsprosjekt USA – 4. samling

Tirsdag 7. januar ble 4. samling med Markedsprosjekt USA gjennomført på Nord Universitet i Bodø. En liten titt på det nye klippfisktørkeriet til Taste of North ble det også tid til.

Frank Lindberg startet dagen med å snakke om merkevarer og verdien av disse. Han snakket om viktigheten av å ha på plass produktfordeler og gjøre seg ferdig med problemløsing før man starter jobben med å bygge en merkevare, siden følelsene rundt et produkt, verdiene, er de som skal ligge til grunn i merkevaren. Frode Nilssen snakket om markedsstrategi og viktigheten av at strategien er tilpasset bedriftens egne ressurser samt størrelsen på etterspørselen i markedet. 

På bildet over ser vi Caspar Fabini fra eksportsenteret til Innovasjon Norge som kjørte en kortversjon av Eksportseminaret deres, spesialtilpasset sjømatnæringen. Han gikk gjennom forskjellige avtaler og fordeler og ulemper med de mange klassifikasjonene ved tvistespørsmål.


Etter lunsj ble det tid til en tur til Sigurd Rydlands nye klippfisktørkeri – Nord Norsk Klippfiskkompani. De har et produksjonspotensial på 5000 tonn klippfisk og hovedproduktet er klippfisk av sei, men også mye torsk, brosme og lange. Brasil og de karibiske øyer er markedene Sigurd først og fremst konsentrerer seg om. 

Tema sist på dagen var logistikk og emballasje. Gisle Solvoll, professor i logistikk snakket om flaskehalser og fremtidig potensiale både på sjø, land og i luften. Anlaug Ådland Hansen fra Nofima på Ås gikk igjennom forskjellige typer emballasje og snakket om fordeler og ulemper med disse. Hun oppfordrer bedrifter til å ta kontakt om man har spørsmål eller ønsker å diskutere noe rundt emballasje og emballering videre. 

Til sist ble det diskutert rammene til 5. og siste samling som foregår under Seafood Expo North America i Boston i midten av mars måned. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!