2016-10-14

Markedssamling i Svolvær

Deler av partnerskapet var samlet på en givende markedssamling på Thon Hotel Lofoten 12.-13.september​

- Salma er et strålende eksempel på at det går an å lykkes med sjømat i et krevende dagligvaremarked, mener Stian Frivåg, tidligere kommersiell direktør i Orkla, og nå daglig leder for Fiskeriparken. Merkevaren Salma var et av eksemplene som ble presentert under et markedsseminar for sjømat i Svolvær denne uken. Seminaret ble arrangert for en gruppe fiskeribedrifter som jobber med å utvikle levendelagring av torsk, den såkalte Arena Innovasjon Torskefisk-klyngen. Markedsdirektør Inger Saxebøl i Salma Brands mener det fortsatt er god plass i matvarehyllene for flere sjømatprodukter. – Lag gode konsepter, sats på kvalitet og forutsigbarhet, så er mulighetene store, lød hennes oppfordring. Salma nærmest snublet over en suksessoppskrift mens de jobbet med Tine om å lage en laksepølse. Kundene ville ikke ha pølsen, de ville heller ha laksen som ble brukt som ingrediens! Dermed startet Salma-eventyret. Matvaregiganten Orkla var representert på seminaret ved innkjøpsdirektør for marine råstoffer, Krishan Kent. Han var enig med Salma i at mulighetene er store for nordnorsk fiskerinæring. – Sjømat er en underutviklet del av dagligvaremarkedet, mener Kent. – Alle vet hvor vanskelig det er å komme seg inn i dagligvarebransjen med nye produkter, men dette gjelder ikke sjømat. Har man gode varemerker eller konsepter som kan levere kvalitet og forutsigbarhet til en pris markedet aksepterer så står hyllene åpne, sier han. 

Flere sjømatbedrifter fra regionen var representert, og viljen til å samarbeide for å komme videre i sjømatnæringen er voksende. Vesteraalens, som er et av de få, godt kjente merkenavnene man har på sjømat her i landet, var representert med flere deltakere. Styremedlem i Vesteraalens, Geir W. Wold, som tidligere har vært en pioner innenfor levendelagring av torsk, peker på hvordan sjømat er et globalt produktområde som gir Nord-Norge unike muligheter for vekst i fremtiden. Samtidig må man være god på bakenforliggende hensyn som ressursforvaltning, energi- og miljøtenkning, etikk og dokumentasjon. Det er et krav i stadig flere markeder at disse tingene er på plass for i det hele tatt å kunne levere produkter. Wold pekte på at det er et generasjonsskifte i fangstleddet for tiden, og det kommer inn en ny generasjon fiskere som må tenke annerledes. Dette er utfordrende, men gir også muligheter for næringen. 

Flere konkrete tiltak ble diskutert under seminaret som skal bidra til å styrke bedriftsklyngen i det videre arbeidet. Det er dessuten en verdi i seg selv at bedrifter som representerer ulike ledd i verdikjeden kommer sammen for å diskutere felles muligheter og utfordringer. Når både fangstledd, fiskeindustri, fiskeoljeprodusenter, oppdrettere, salgsledd og utdannings- og forskningsinstitusjoner har sine eksperter til stede blir samtalene nyttige for alle parter. 

Klyngeleder Keven Vottestad i Fiskeriparken var godt fornøyd med markedsseminaret. – Vi har et felles mål bidra til at mer av verdiskapingen skal skje her lokalt. Det er verdifullt at man kan samarbeide i verdikjeden fra fartøy til forbruker, og det er et faktum at verden trenger vår sjømat.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!