2020-04-29

Masterstudenter BioMar AS

Gjennom Arena Torsk har BioMar AS knyttet til seg tre masterstudenter fra UiT avd. Narvik, innenfor fagområdet “Industrial Engineering”.

Studentene gjennomførte testproduksjon sist uke, med gode resultater. En av oppgavene ser nærmere på hvorvidt endring av resept for fôr til levendelagret torsk, Ultra Marine, vil påvirke sluttproduktet. Bakgrunnen for oppgaven er ønske fra næringen om lavere pris på sluttproduktet og BioMars behov for en mer fleksibel produksjon. Den andre oppgaven ser nærmere på generell prosesskontroll i fôrproduksjon, uavhengig av type produkt. Bakgrunnen for denne oppgaven er masterstudents interessefelt i kombinasjon med fôrprodusents behov.

Studentene har fått svært god oppfølging fra produksjonsledelsen og veileder Mona Boberg Myhre, ved BioMar AS på Myre.

Masteroppgavene ferdigstilles i løpet av neste måned og de dyktige studentene er klare til å starte sine karrierer i arbeidslivet. Arena Torsk håper erfaringene og kontaktene fra masteroppgavene kommer godt med, og ønsker lykke til!

 

Bildet viser studentene Marius Eidstø og Tanita Sandmann i aksjon under testproduksjonen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!