2020-08-26

Nor-fishing 2020 Digital

Nor-fishing 2020 ble gjennomført 18-20. august som en digital messe i år grunnet Covid-19. Flere fra klyngen var representert

Nor-fishing sitt 60 års jubileum ble gjennomført som et digitalt arrangement fra 18 til 20. august. Tre dager med live studio ble ledet av Arne Hjeltnes fra Trondheim, og programmet vekslet mellom intervjuer, foredrag og debatt. Dagene ble avsluttet med et kulturelt liveinnslag. Alle foredragene var tatt opp på forhånd. Totalt 56 personer var på talerlisten.  

Hver dag ble også FHFs arrangement Forskningstorget, for anledningen kalt «The Research Plaza» gjennomført med miniseminar:

  • 1. dag: Morgendagens fiskefartøy

  • 2. dag: Hvordan sikre en bærekraftig kystkultur

  • 3. dag: Kan vi øke verdien på marine ressurser?

SINTEF Ocean hadde svært mange innlegg og de ledet også debatten dag 1 med tema «ny teknologi i fiskeflåten». Blant annet holdt Ekrem Misimi fra Sintef Ocean foredraget: «Disruptive changes in the fishing industry, digitalization and new enabling technologies» der han presenterte «Catch Scanner» fra Melbu Systems. Ellers var både NTNU, Nofima og Universitetet i Tromsø sterkt representert på talerlisten. Sjurdur Joensen fra Nofima/Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur delte budskapet om levendelagret torsk: God velferd gir god kvalitet.  

Styreleder Arne Karlsen representerte Arena Torsk med budskapet om at torskeoppdrett 2.0 er i gang og viste til at både biologisk og kommersielt er det riktig tidspunkt. Oppdrettstorsken bygger opp om visjonen til klyngen med å kunne levere fersk torsk hele året. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!