2017-06-06

Ny leder for Fangstbasert Akvakultur (FBA) hos Nofima

Bjørn-Steinar Sæther, seniorforsker hos Nofima har siden april i år ledet nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Han har fått i oppdrag å videreføre arbeidet startet av Kjell Midling i 2010.

Vi tok oss en prat med Bjørn-Steinar:

Hvordan har du tenkt å lede arbeidet fremover?
Vi er et kompetansesenter for forskningsbasert kompetanse, så vi kommer fortsatt til å fokusere på kunnskapsoppbying og kunnskapsformidling. Problemstillingene vil være forankret hos næringsaktører og relevant for næringen. Vi skal fortsette å være ute i båt og på merdkanten. På det stadiet næringen er i nå er det viktig for oss og næringen, at vi er ute å gjør arbeidet sammen med dem for best mulig kompetanseoverføring, begge veier. 

Hvem har du med deg i dette arbeidet?
Vi jobber med en struktur hvor vi setter sammen et team med ansvarsområder basert på fagkompetanse. Vi tar med oss Silje Kristoffersen, Stein Harris Olsen, Sjurdur Joensen, Øystein Hermansen, Sten Ivar Siikavuopio. Vi skal løfte kompetansen og være påkoblet næringen.

Takk for praten Bjørn-Steinar, vi gleder oss til følge arbeidet.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!