2020-12-01

Ny styringsgruppe i Cod Cluster!

Cod Cluster har hatt generalforsamling 25. november og ny styringsgruppe er valgt. 

Den nye styringsgruppen består av:

Ørjan Nergaard, Patriot AS – styringsgruppeleder
Tore I. Johansen, Røst sjømat AS – styringsgruppemedlem
Gunn Marit Nilsen, Liholmen Produksjon AS – styringsgruppemedlem
Geir Wilhelm Wold, Vesteraalens AS – styringsgruppemedlem
Frank Kristiansen, AS Båtsfjordbruket – styringsgruppemedlem
Tone Karstensen, Nordic Group AS – styringsgruppemedlem
Morten Albertsen, Båtsfjord Havn KF – styringsgruppemedlem
Ingvild Dahlen, Lerøy Norway Seafoods AS – styringsgruppemedlem

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!