2020-05-27

Nye klyngemedlemmer i 2020

Arena Torsk har fått flere nye klyngemedlemmer i 2020: Rørvik Fisk AS, Funn AS og Skaginn 3X AS.

Rørvik Fisk

Rørvik Fisk AS er et datterselskap av AS Rørvik Fisk & Fiskematforretning som ble etablert i 1927 av Marie og Øivind Pettersen. De startet selskapet ved at Øivind solgte fersk fisk til hurtigruta og Marie lagde fiskekaker for salg i Rørvik. I dag består konsernet av morselskapet AS Rørvik Fisk & Fiskematforretning med datterselskaper; Rørvik Fiskemat AS, Rørvik Fisk AS og Rørvik Fisk Kystmiljø AS. Totalt omsatte konsernet for ca 110 millioner i 2018.

Rørvik Fisk AS, som nå er blitt medlemmer i Arena Torsk eies og drives av Ragnvald Pettersen. Rørvik Fisk AS har 6 fiskemottak i 5 kommuner. Rørvik, Vandsøya, Måneset, Brønnøysund, Gutvik og Nordhorsfjord. Salget fordelte seg slik i 2018: 30 % ferskfisk, 32% saltfisk og 3 8% frysevarer (pelagisk, hvitfisk og biprodukter av laks). I 2018 gikk 70% av vårt salg direkte på eksport, resterende 30% selges til andre norske eksportører, restauranter, ferskvare og andre aktører. De fikk godkjent FBA-lokalitet i juni 2019.

Les mer om Rørvik Fisk på deres hjemmeside: http://www.rff.no/

Funn AS

Funn AS er et selskap som ble etablert i Narvik i 1989. Selskapet har i dag rundt 80 medarbeidere i Narvik, Bodø, Harstad, Sortland, Finnsnes, Alta, Oslo og på Svalbard. Funn er en av Nord-Norges største aktører innen sentraliserte datatjenester, systemsalg og systemutvikling, med kunder over hele landet. Funn leverer løsninger i dialog med kundene som er nyttige og gir gode brukeropplevelser.

Funn har lang erfaring fra havbrukssiden og har levert løsninger for store havbrukskonsern som SalMar og andre havbruksaktører. Videre er Funn AS en del av nettverket Leverandørutvikling Havbruk Nord, og var med og leverte faglig innhold til workshopen Arena Torsk hadde i Tromsø høsten 2019 om velferdsindikatorer og overvåkningssystem for mellomlagring og fangstbasert akvakultur.

Funn AS har en «cross-over»- teknologi fra lakse-oppdrett og det er blant annet denne selskapet ønsker å bygge videre på.

Mer om selskapet finnes her: https://funn.no/

Skaginn 3X

Islandske Skaginn 3X har flere tiår innen produksjon av prosessutstyr, og de tilbyr et bredt spekter av løsninger for havbruk og fiskeri. Deres mål er å være ledende innen design og utvikling av kjøle-, fryse- og prosessløsninger. 

Selskapets hovedvirksomhet er lokalisert på Island der de har et team med dedikerte medarbeidere med utdanning og erfaring innen engineering, software, fiskeri og havbruk. De har en innovativ bedriftskultur og jobber nært sine kunder for å finne de beste løsningene som gir verdi for dem. 

Skaginn 3X etablerte eget kontor i Bodø i 2018, og det er den norske avdelingen som er blitt medlem i Arena Torsk. Selskapet vil være et supplement til utstyrsleverandørene som allerede er med i klyngen, og kan bidra til utvikling av utstyr både til flåte og industrien.  

Kontaktinformasjon finner dere her: https://www.skaginn3x.no/

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!