2021-05-03

Øker kvotebonus for levendelagring

Det er godt vi har en statsråd som lytter til oss: Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)  øker kvotebonusen for levendelagring av torsk til 50 prosent.

- Dette gjør vi for å legge til rette for at kvotene som er satt av til bonusordningen fiskes opp. Dette er et særskilt tiltak for å bidra til å unngå ytterligere restkvoter i årets torskefiske, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bonusordning for levendelagring

Det er i år avsatt 2 500 tonn til en ordning med kvotebonus for fartøy som leverer levendelagret torsk. Hittil i år er det landet 525 tonn på ordningen. Ordningen med kvotebonus for levendelagring skal trappes ned og endringen innebærer ikke en økning i kvotene som settes av til ordningen. 

Levendelagring av villfanget fisk er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. Noen aktører har fått dispensasjon til å levendelagre villfanget fisk i inntil 20 uker.

Les mer her.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!