2021-02-26

Arbeidsgruppe “Økt bearbeiding i Norge” er på plass

Cod Cluster har fem arbeidsgrupper. Leder av hver arbeidsgruppe skal være representert i styret. Denne gruppa representerer fokusområdet «ØKT BEARBEIDING I NORGE».

Arbeidsgruppa er sammensatt som følger:

  • Frank Kristiansen, Daglig leder AS Båtsfjordbruket (Båtsfjord). Frank sitter i styret og er valgt til å lede denne arbeidsgruppa.
  • Tore Johansen, Daglig leder Røst Sjømat AS (Røst). Tore sitter også i styret.
  • Per Gunnar Hansen, Plassleder Lerøy Norway Seafoods (Båtsfjord).
  • Runar Bye Paulsen, Purchase Manager Nordic Group (Trondheim).
  • Kristján Kristjánsson, Manager Valka AS (Alta).
  • Ronny Isaksen, prosjektleder Cod Cluster/Linken Næringshage (Båtsfjord).

 Første møte i arbeidsgruppa var onsdag 24.februar.

De øvrige fokusområdene er:
  • Levende fisk
  • Økt verdiskapning av restråstoff
  • Reetablering av torskeyngeloppdrett
  • Markedsutvikling

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!