2018-06-29

Økt lønnsomhet ved bedre overlevelse

Vi har i den siste tiden sett forskningsresultater og rapporter som viser betydelig bedre kvalitet på levende ilandført fisk, kontra tradisjonelt fiske.
Det er deg fremdeles knyttet noe usikkerhet rundt hvorfor dødeligheten er såpass stor ved levende ilandføring av fisk.
Som medlem av Arena Torsk har Tor Gunnar Kransvik gjennomført et spennende prosjekt som kan gi høyere overlevelsesevne og økt utnyttelse av lasterom for levendelagring. Dette ble realisert gjennom Innovasjon Norges ordning «Innovasjonsrammen». Støtteordningen stimulerer bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer.

Arena Torsk kobler sammen næring og FoU-miljøer 
Tor Gunnar Kransvik bygger i dag ny båt og har selvsagt et ønske om å optimalisere driften ved levendefangst. Arena Torsk koblet sammen Kransvik og SINTEF Occean, noe som nå kan vise seg å bære frukter. SINTEF Occean har testet ut hvordan nye løsninger på gjennomstrømning og utskifting av vann i lasterommet kan øke overlevelsesevnen til torsken, og testene viser svært lovende resultater.

"Klyngesamarbeidet har vært avgjørende for gjennomføringen av dette prosjektet"
                                                                                               - Tor Gunnar Kransvik
 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!