2019-04-30

Oppstart av Markedsprosjekt USA

Torsdag 25. april var det oppstart av Markedsprosjekt USA på Kystens hus i Tromsø. Det var totalt 14 deltakere tilstede på oppstartsmøte. 

Torsdag 25. april var det oppstart av Markedsprosjekt USA på Kystens hus i Tromsø. De 14 deltakerne er fordelt på bedriftene Primex, Myre Fiskemottak, Gunnar Klo, Nordic Group, Polar Quality, Icefish, Røst Sjømat, Lofoten Fisk og Fram Seafoods. I tillegg er Norges Råfisklag og Norges sjømatråd både bidragsytere, tilretteleggere og deltakere.

Prosjektleder for prosjektet, Ove Johansen, fra Egga Utvikling, er svært fornøyd med den første samlingen. 

- Den første samlingen ble en suksess med kompetansedeling og erfaringsutveksling på kryss av bransjer og mellom de med lang erfaring og de som er relativt ferske i næringen. Når vi er så heldige å får inn spisskompetanse i alle ledd som foredragsholdere, ble det god dynamikk i diskusjonen. En stor takk til både Innovasjon Norge og Råfisklaget som er med og bidrar finansielt til å realisere prosjektet, sier Ove Johansen.

På første samling fikk deltakerne presentert både tallgjennomgang og markedsadgang, samt strategi mot USA, fra Norges sjømatråd. Råfisklaget fulgte opp med et foredrag og gjennomgang av sine tanker rundt markedsarbeid. 

Etter lunsj fikk deltakerne teoripåfyll av Nord Universitet, ved professor Frode Nilsen. Han gikk nærmere inn på ulik teori knyttet til posisjonering, kjøpsadferd, markedsorientering og forretningsplan. Senere hadde Mattilsynet en gjennomgang på eksisterende regelverk for utføring av varer til USA, før Innovasjon Norge presenterte sine tjenester knyttet til internasjonalisering av bedrifter nærmere. Innovasjon Norge hadde særlig fokus på internasjonalisering og merkevarebygging.

Til sist fikk deltakerne besøk av Hogne Rundberg fra Violet Road som har turnert rundt i mange år har turnert rundt i USA. Han fortalte om og reflekterte rundt forskjellen mellom amerikanerne i de ulike delstatene, og oss nordmenn.

Avslutningsvis ble opplegget rundt neste samling i uke 25 presentert. Samling nummer to blir planlagt i samarbeid med sjømatrådet i Boston og deres samarbeidspartner Chef John. Turen går nemlig til USA, hvor deltakerne får et skreddersydd program som innebærer både besøk til New York og Boston. På samlingen skal deltakerne blant annet være med å kartlegge de siste mattrendene i New York og Boston, hvor blant annet besøk til ulike butikker, produsenter og innkjøpere står på dagsorden. 

 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!