2017-10-26

Over 70 kroner kiloet til markeder i Europa!

Fredrik Nordøy selger levendefanget torsk for over 70 kroner kiloet til markeder i Europa.

Fredrik Nordøy har den siste tiden solgt levendelagret torsk fra Sommarøy Produksjonslag. Først sjekker han markedsprisen på auksjon, før han så selger videre til andre for samme pris.
- Jeg bruker fiskeauksjonen blant annet til å lodde markedsprisene, sier Fredrik Nordøy, daglig leder i Nordøy Sea AS. Hans selskap leverer laks til markeder i Asia og Europa, og har til nå også engasjert seg i salg av hvitfisk.
 

Levendefanget og levendelagret torsk viser seg å ha stort potensial i markedene han operer i. Levendefanget fisk har ingen egen kategori i markedene, men går som linefanget fisk ettersom denne gruppen har de høyest prisene. Kvaliteten er nemlig suveren og kundene vil gjerne ha den.
Kundesegmentene her er fiskehandlere og restauranter som tar relativt små kvanta og som er villig til å betale ekstra dersom de kan stole på at de får den beste fisken av høy kvalitet. Som vi vet fra tidligere, gir levendelagret og levendefanget torsk høyere kvalitet og kan derfor selges til en høyere pris. Denne oppfatningen er Nordøy enig i.
- Ut i fra tilbakemeldingene jeg har fått fra mine kunder, er det nettopp dette de vektlegger. De ønsker torsk av høy kvalitet og begynner derfor å få øynene opp for levendefangst- og lagring.

Industrielle kunder er mer opptatt av høyt volum og lav pris og er derfor ikke like aktuelle for levendefanget fisk foreløpig. De best betalende kundene gir viktig informasjon om hvordan verdien av fisken oppfattes i ulike markeder. - Jeg bruker informasjonen om markedsprisene til å forhandle på de større volumene også, forklarer Nordøy.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!