2017-10-26

På besøk hos Vesteraalens AS

Klyngeadministrasjonen i Arena Torsk har som mål å besøke alle medlemsbedriftene i løpet av det kommende året. En av de første på listen er Vesteraalens AS på Sortland.

Vesteraalens har, så langt i år, solgt omtrent 1,5 millioner bokser med hermetiserte fiskeboller, produsert store mengder med høykvalitets fiskeolje og Vesteraalens suppeboller. Nå planlegges også en utvidelse av produksjonen.

For tiden bygger Vesteraalens ut fabrikken, som skal ligge vegg i vegg med de eksisterende lokalene. Når fabrikken står klar i 2018, vil det totale arealet overstige 20 000 kvadratmeter. Med dette arealet, vil Vesteraalens kunne produsere 30 000 fiskeboller om dagen, på ett eneste skift.
Gjennom utvidelsen vil også Vesteraalens starte produksjonen av fileter, ferdiglagde, ferske fiskemiddagsretter og samtidig sikre økt utnyttelse av marint restråstoff.

Den nye fabrikken skal bygges med fokus på bærekraft og miljø. Blant annet skal alt regnvann samles opp og brukes som energi inn i produksjonen.

Vi er veldig imponert over planene til Vesteraalens. Vi er veldig glad for at Vi er imponert over planene og ønsker lykke til med utvidelsen. Sier klyngeleder i Arena Torsk, Lisbeth Reinholdsen.

Les mer om Vesteraalens og deres planer.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!