2017-06-28

Partnerskapet samlet på Sortland

8. - 9. juni, i strålende sommervær på Sortland, møttes medlemsbedriftene i Arena Torsk til generalforsamling og partnerskapsmøte.

Etter at den formelle delen var gjennomgått og vedtatt, hadde vi et innholdsrikt program med ulike foredragsholdere:
- Orientering om aktivitet og videre planer fra alle fire satsningsområder i Arena Torsk
- Status levendelagring 2017 v/Salgsleder Benedicte Nielsen, Norges Råfisklag
- Status yngelfôret torsk v/Atle Mortensen, Nofima
- Verdiskapingspotensiale v/Professor Terje Vassdal, UIT og Salgsdirektør Tone Karstensen, Nordic Group
- Sertifiseringsordning/Gjennomgående rapportering - Presentasjon av prosjektskisse v/Dag Eivind Opstad - Capia AS

Administrasjonen ser seg fornøyd med 22 deltakere på dag 1 og 18 deltakere på dag 2.
Vi oppsummerer med at det ble et innholdsrikt og positivt møte med gode diskusjoner og enighet om strategien for videre drift inn i år tre av klyngeprosjektet Arena Torsk.

 

- Jeg var veldig usikker på hva jeg faktisk ble bedt om å delta på da jeg dro til Oslo 12. juni 2015 for å motta overrekkelsen på et godkjent klyngeprosjekt.
Nå, etter rundt to år med arbeidet i prosjektet ser jeg et hav av muligheter hvis en lykkes med levendelagring. Mulighetene kan kun realiseres hvis vi samarbeider om dette gjennom et prosjekt slik som Arena Torsk der hele verdikjeden er representert, sier Tone Karstensen, salgsdirektør i Nordic Group

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!