2021-06-29

Partnerskapsmøte 

Cod Clusters partnerskapsmøte ble gjennomført 9. juni. Hovedtema i møtet var Forventinger til klyngen som Arena Pro, Investorkapital og torskeoppdrett.

Over 60 personer deltok totalt. Dersom du er interessert i å se møtet i opptak, kan du kontakte klyngeleder Maiken Johnsen for å få tilsendt lenke: maiken@egga.no/907 81 702

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!