2019-12-04

Partnerskapsmøte tirsdag 4. desember

Tirsdag 4. desember ble det avholdt partnerskapsmøte i Arena Torsk, med Vesteraalens AS som vertskap. For partnerskapet er det alltid hyggelig å komme ut til medlemsbedriftene - og denne gangen fikk vi anledning til å se Vesteraalens nye og moderne fabrikklokaler.
Programmet for dagen var ellers variert, med fokus rettet både mot næringens og forvaltningens erfaringer fra årets sesong med utvidet mellomlagring.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!