2019-12-04

Partnerskapsmøte tirsdag 4. desember

Tirsdag 4. desember ble det avholdt partnerskapsmøte i Arena Torsk, med Vesteraalens AS som vertskap. For partnerskapet er det alltid hyggelig å komme ut til medlemsbedriftene - og denne gangen fikk vi anledning til å se Vesteraalens nye og moderne fabrikklokaler.
Programmet for dagen var ellers variert, med fokus rettet både mot næringens og forvaltningens erfaringer fra årets sesong med utvidet mellomlagring.

Se presentasjonene i menyen til høyre.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!