2021-03-29

Prosjekt Markedsstrategi eksportmarked – nisjemarkeder er i gang

Pandemien har endret hvitfiskmarkedet; HORECA-sektoren er sterkt redusert, og produkter finner veien til forbrukerne gjennom nye kanaler. Vil verden gå tilbake til normalen eller ser vi varige endringer for fisken ut i markedene?  

Prosjekt Markedsstrategi eksportmarked – nisjemarked er nå under rigging og om kort tid vil eksportbedriftene både i klyngen og utenfor klyngen bli intervjuet om hvordan norske hvitfiskeksportører har opplevd situasjonen siden pandemien brøt ut.

Prosjektet ledes av Nord Universitet og Frode Nilssen, og vil bli utført av doktorgradsstudenter under hans ledelse. Målet med forundersøkelsen på kort sikt er å få en dokumentert status på situasjonen. Dette vil så bli formidlet både gjennom presentasjoner og kronikker, og på aktuelle samlinger. På litt lengre sikt skal kunnskapen danne et godt grunnlag for bedre å rigge andre målrettede markedsprosjekter i perioden som kommer. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!