2021-02-26

Prosjekt SmitteRISK søker deltakerbedrifter

Prosjektet SmitteRISK har som målsetning å gi næringsaktører viktig kunnskap om sykdomsorganismene Francisella og Noda for å redusere risikoen for at alvorlige sykdomsutfordringer skal etablere seg som en utfordring når det nå skaleres opp for en bærekraftig produksjon av oppdrettstorsk. 

Bakterien Francisella noatunensis (franciselliose) og det marine fiskeviruset nodavirus (viral nervevevsnekrose - VNN) var alvorlige utfordringer i oppdrett av torsk på 2000- og tidlig 2010-tallet. Dette prosjektet har som målsetning å gi kunnskap for å unngå at disse to sykdomsorganismene igjen etablerer seg som en utfordring i torskeoppdrett. Smitte mellom vill- og oppdrettsfisk peker seg ut som en tydelig risiko. I prosjektet vil forekomst og utbredelsen av disse to patogenene undersøkes i ville bestander av torskefisk for å avdekke mulig risiko. For å redusere risiko for smitteoverføring av Francisella og nodavirus til oppdrettstorsk, skal en etablere epidemiologiske verktøy for å kartlegge og spore mulige smitteveier, samt utarbeide en «Beste praksis» veileder.

Cod Cluster og Det nasjonale nettverket for torskeoppdrett ønsker flere bedrifter med i prosjektet. Dersom dette er interessant for dere, ber vi dere ta kontakt med prosjektleder Stine Frivåg, stine@egga.no, tlf 922 52 762.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!