2021-01-28

PTG AS nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker PTG (Perfect Temperature Group) AS velkommen som nytt medlem i Cod Cluster!

PTG (Perfect Temperature Group, tidligere Kuldeteknisk AS) utvikler og leverer miljøvennlige kjøle-, fryse- og energieffektiviseringsløsninger. Deres kjernevirksomhet er kjøle- og fryseteknologi, samt oppvarming med varmepumpeteknologi og -tørking. De har rundt 200 ansatte og en omsetning på ca 420 millioner kroner, hvorav fiskeindustri på land og vann utgjør ca 70% av virksomheten.   

Visjonen til selskapet er «Redusert energiforbruk og bedre klima, bedre matkvalitet og redusert svinn — lokalt og globalt.» De er opptatt av bærekraftige løsninger med redusert energibehov og lavt Co2 utslipp og derfor benytter de i størst mulig grad miljøvennlige (naturlige) kuldemedier. Som teknologileverandør er FoU en viktig del, og selskapet har en egen dedikert utviklingsavdeling som i samarbeid med kundene utvikler ny teknologi tilpasset nye behov.  

Selskapet samarbeider allerede med flere av medlemmene i klyngen på forskjellige prosjekter. De siste årene har de deltatt i en rekke forskningsprosjekter som retter seg mot fiskeindustrien med mål om å øke kvalitet og holdbarhet. Resultatene fra disse prosjektene har vist at effektiv kjøling og frysing er avgjørende. PTG tror at nettopp dette ligger innenfor interesseområdene i klyngen og tror at de med sin teknologikompetanse kan bidra i prosjekter hvor dette er relevant.  

PTG påpeker at de er opptatt av å bli kjent med, og lære av fiskerinæringen for å enda bedre forstå muligheter og behov.  

Vi ønsker PTG AS velkommen i Cod Cluster!  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!