2020-05-27

Rapport fra Norges Råfisklag

Norges Råfisklag melder om mindre levendelagret torsk og mer levende levert hyse hittil i år.

Torsk

I uke 21 leverte 7 fartøy 220 tonn torsk til levendelagring, mot 112 tonn fra 6 fartøy i uke 20. Alt er levert Båtsfjord. Fra oppstarten av årets levendelagringssesong er det per uke 21 levert 3.765 tonn torsk til levende lagring, totalt har det vært 17 aktive fartøy. Per uke 21 i 2019 var det til sammenligning levert 7 .000 tonn av 22 aktive fartøy. En nedgang på totalt 46 % fra 2019 til 2020, jevnt over er det altså nedgang, men det er enkeltanlegg som utmerker seg med økning. Henningsvær og et av anleggene i Båtsfjord har et høyere kvantum i år enn i 2020. Samtidig er det tatt imot levendetorsk til et nytt anlegg på Melbu. Totalkvantumet hittil i 2020 fordeler seg på mottaksanleggene Ballstad, begge anleggene i Båtsfjord, Eiterfjorden, Helligvær, Henningsvær, Hjelmsøya, Kvalfjord, Myre, Melbu, Røst, Staven og Værøy. Av disse anleggene er det seks som til sammen står for 85 % av landingskvantumet.

Hyse

Omsetningen av fersk hyse har holdt et jevnt nivå etter påske, med ukekvanta på 1.3 00-1.500 tonn de 4 siste ukene. I uke 21 kom omsetningen opp i 1.555 tonn til verdi 10 ,5 mill kroner, hvorav 1.030 tonn var levert i Øst-Finnmark, 400 tonn i Vest-Finnmark og altså mindre kvanta i Troms og Vesterålen. I Øst-Finnmark var 890 tonn tatt på snurrevad, hvorav 220 tonn var levert levende i Båtsfjord. Per uke 21 er det levert totalt 1.090 tonn levende hyse mot 700 tonn til samme tid i 2019. Videre var 110 tonn av kvantumet levert Øst-Finnmark i uke 21 tatt på line/autoline. I Vest-Finnmark var fordelingen 340 tonn på snurrevad og 40 tonn på line/autoline.

*Utdrag fra rapporten, hele rapporten ligger øverst i menyen til høyre.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!