2016-07-01

Rapport om velferd hos villfanget torsk i merd

Nofima har publisert en rapport om velferd hos villfanget torsk i merd. Målsettingen til prosjektet har vært å evaluere velferd og kvalitet hos villfanget torsk som ble lagret ut over 12 uker uten foring. Videre skulle en se på hvordan kortere lagringstid påvirket kvalitet og vekttap hos kjønnsmoden fisk, samt hvor lenge man faktisk bør lagre villfisk for å redusere blodfeil som følge av fangstskade.

Rapporten finnes via følgende link: http://nofima.no/pub/1356084/

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!