2018-11-08

Satser videre på Arena Torsk

Dette er fantastisk dag for torskenæringa og for alle medlemmene i klyngen

Det unike næringssamarbeidet innen levendefangst og levendelagring av torsk fortsetter etter at Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd i dag kunngjorde at de vil være med som bidragsyter i to nye år. (Foto: Silje Nilsen, Fiskeribladet)

- Arena Torsk har blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring av villfanget torsk, sier Lisbeth Reinholdtsen (th) og Beate Solvoll i Fiskeriparken Egga Utvikling. 

- Vi er stolte over å ha passert et smalt nåløye med mange kvalifiserte søkere. Arena Torsk har skapt et velfungerende innovasjonssystem som nå skal videreføres. Vi er klare til å bygge videre på eksisterende prosjekter, som med denne tildelingen kan driftes videre. Arena Torsk er godt i gang med planlegging av nye viktige prosjekter, blant annet innen teknologiutvikling, kvalitet, merkevarebygging og markedskompetanse, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen. 

Arena Torsk har blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring og fangstbasert akvakultur. Utstrakt dialog, samarbeid og kunnskap med fiskeriforvaltningen har også vært viktig, og blir fortsatt viktig, i arbeidet med å videreutvikle næringen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!