2019-06-18

Seminar om patentering i akvakulturnæringen

På Aqua Nor den 20. august 2019 arrangerer Patenstyret i samarbeid med Advokatfirmaet GjessingReimers seminaret "Trusler og muligheter ved økt patentering i akvakulturnæringen". 

Patenstyret presenterer seminaret på følgende måte:

Vi ser en kraftig økning av patentsøknader innen oppdrett og fiskeutstyr fra norske aktører. Hva betyr dette for bedriften din? Hva kan skje i en rettighetskonflikt? Og fører økt patentering til mindre samarbeid og mindre innovasjon?

Program

  • 13:15–13:20 Velkommen
  • 13:20–13:50 Immaterielle verdier og rettigheter – nyttige huskeregler for patent, varemerke og design v/Randi Gaarder, Patentstyret
  • 13:50–14:20 Patenter som veiviser og kilde til innovasjon – praktiske verktøy og aktuelle teknologiske trender v/ Marianne Skånseng, Patentstyret
  • 14:20–14:40 Pause
  • 14:40–15:10 Hvem kan du stole på? Teknologiutvikling, informasjonsdeling og samarbeid – praktiske eksempler fra akvakulturnæringen hvor det har gått bra – og dårlig v/ Yngve Øyehaug Opsvik, GjessingReimers
  • 15:10–15:30 Pause
  • 15:30–16:00 Hva koster en rettighetskonflikt – og hva kan man vinne på å gå til rettssak? Eksempler fra akvakulturnæringen v/ Sigrid Toft Fløystad, GjessingReimers
  • 16:00–16:30 Spørsmål direkte

Klikk her for mer informasjon om seminaret. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!