2021-12-21

SkatteFUNN-webinar for bedrifter i Nord-Norge

De regionansvarlige i Forskningsrådet i Nordland, Troms og Finnmark inviterer bedrifter til SkatteFUNN-webinar 21. januar. 

Meld deg på for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. 

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/skattefunn-webinar-for-bedrifter-i-nordland-og-troms-og-finnmark/ 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!