2018-03-28

Skoleelever lagrer torsk levende

Her ser vi en 11 m3 tank med kontinuerlig gjennomstrømming av friskt sjøvann er satt opp på naturbrukskaia i Gravdal for å kunne lagre levendefanget torsk.

Levendefanget torsk er landet på kaia til naturbruk-klassen på Gravdal. Som et tiltak i opplæringen av videregående-elevene på fiske- og fangstlinja ble det i forrige uke satt opp en 11 m3 stor tank for levendelagring av torsk. Elevene om bord i skolebåten «Skårungen» fanger noen torsk levende, og fisken føres levende til land i egne kar. Ved kai bæres torsken bokstavelig talt over i tanken, og holdes i live frem til slakting. Håpet er å kunne vise effektene av levendelagring både på restituering, kvalitet, fiskevelferd og fôring. Elevene har gitt god respons på tiltaket, og får en bedre forståelse for fremgangsmåten, og fordelene og ulempene knyttet til levendefangst-metoden. Viktige tiltak for fiskevelferden er blant annet nett for å beskytte mot fugler og rovdyr, solskjerming, rikelig tilgang på kaldt vann og tilgang på mat etter at gytingen er ferdig.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!