2020-02-27

Skreikonferansen 2020 ble en suksess

Skreikonferansen 2020 ble en suksess med deltakerrekord og gode tilbakemeldinger. Om lag 165 personer var påmeldt konferansen som hadde et fyldig og tettpakket program.

Skjalg Fjellheim fra Bladet Nordlys var konferansier og ledet både konferansen og debatten med stø hånd. Vår nye Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen kastet glans over konferansen og snakket om regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. 

Høyt på agendaen dette året var det sosiale aspektet av bærekraftsbegrepet, og flere av innlederne delte sine tanker om hvilken sjømatnæring er det vi ønsker oss i framtiden. Både Nofima og Dagbladet har sett på arbeidsforholdene på både havsiden og landsiden i norsk fiskerinæring og temaet ble også gjenstand for debatt på tampen av dagen.

 

Se bilder fra Skreikonferansen her.

 

 

 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!