2020-01-28

Søker om nytt mellomlagringanlegg

Lerøy Norway Seafoods AS søker om godkjenning av lokalitet og etablering av mellomlagringsanlegg for torsk i Bø kommune. Les mer på nettsiden.

Lerøy Norway Seafoods AS søker om godkjenning av lokalitet og etablering av mellomlagringsanlegg for torsk i Bø kommune.
Lerøy Seafood Group er et stort norsk sjømatselskap med hovedkontor i Bergen, som også har anlegg og virksomhet i Vesterålen.

På Melbu produserer Lerøy filet, og i 2016 overtok Lerøy fiskemottaket i Skårvågen i Bø kommune.

Anlegget i Skårvågen tar imot fisk fra kystflåten gjennom hele året, og er en betydelig råstoffleverandør til filetanlegget Lerøy driver på Melbu.
For ytterligere å styrke råstoffgrunnlaget og forlenge sesongen for torsk, ønsker selskapet i Skårvågen å etablere et anlegg for mellomlagring av torsk.
Søknad om godkjenning av lokalitet og etablering av et mellomlagringsanlegg for torsk er nå sendt, og målet er å kunne komme i gang med mellomlagring av torsk allerede fra årets sesong.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!