2021-04-29

Status prosjekt FangstRISK II

I april ble det gjennomført prøveuttak av 600 torsk på Myre til prosjekt FangstRISK II. Så langt har ingen av fiskene som er prøvetatt testet positivt for VHS-viruset.   

Prosjektet FangstRISK II skal øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS-virus hos villfanget torsk og finansieres av Regionalt Forskningsfond Nordland. Prosjektet er inne i sitt 3. år, og er nå kommet til siste runde av prøveuttak. I regi av Dr. Kjetil Korsnes i BioVivotech AS og hans team ble det i midten av april gjennomført prøvetaking av 600 torsk fangstet utenfor Vesterålen. Torsken ble prøvetatt rett etter landing til fiskemottaket Gunnar Klo på Myre. Så langt har ingen av fiskene som er prøvetatt testet positivt for VHS-viruset. Det gjenstår nå 200 prøver som skal tas av torsk på Vestlandet.  

Det vil også gjennomføres lukkede smitteforsøk av Veterinærinstituttet for å se på hvorvidt laksefisk er mottakelig for varianter av VHS-virus funnet i torsk. Gjennom økt kunnskap og utvikling av “beste praksis” for å unngå smitteoverføring mellom levendelagret villfanget torsk og oppdrettslaks, håper man å kunne påvirke forvaltningspraksis relatert til avstandskrav. 

Det er tilknyttet en PhD-kandidat fra Nord universitet til FangstRISK II-prosjektet. Uthpala Chandararathna er stipendiat ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur. Hun er en veldig viktig ressurs for å opparbeide resultater og kunnskap i prosjektet. Uthpala er fra Sri Lanka, og kom til Bodø fra Sør-Korea der hun tok sin mastergrad innenfor akvakultur.   

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!