2017-06-07

Store muligheter for nordnorsk handel med Kina

Flere nordnorske selskaper var til stede i Beijing da fiskeriministeren signerte avtalen om innførsel av norsk laks til Kina. Blant de om lag 30 norske selskapene var Nofima, Ståle Nilsen Seafood fra Øksnes, Vesteraalens og Nordlaks.

Kina importerte 4 millioner tonn sjømat i fjor, og 4 % av dette kom fra Norge. Eksporten av hvitfisk har vært enklere enn for laks, noe som var bakgrunnen for arbeidet med den nye lakseavtalen. Kinesiske Du Jun, Fiskeriparkens prosjektmedarbeider i Shanghai, deltok på delegasjonsbesøket som representant for Nordland Fylkeskommunes innkjøpsnettverk som Fiskeriparken administrerer, og hvor Kunnskapsparken Helgeland er en viktig partner. Du Jun rapporterer om stor interesse blant kineserne for å handle med norske sjømatselskaper og leverandørbedrifter. Mer enn 400 representanter for kinesiske bedrifter booket møter med de norske selskapene i løpet av den korte tiden «speed-datingen» varte. Hun peker på at interessen for norsk fisk og sjømat er stor nå, og at markedet er nærmest umettelig. Som Fiskeriparkens medarbeider i Shanghai har hun de siste par årene arbeidet med å finne bedre innkjøpsavtaler til industribedrifter som leverer til havbruksnæringen. Arbeidet har vært en stor suksess, og har gitt besparelser på over 30 % på innkjøpene for enkelte bedrifter. 
 
Fiskeriparken ønsker kontakt med bedrifter innen sjømat, leverandørindustri og reiseliv som ønsker assistanse i forbindelse med handel eller relasjoner i Kina – enten det er oversetting, tilrettelegging, møteplasser, sonderinger eller analyse. Du Jun har vært ansatt i Fiskeriparken i snart 3 år og har en norsk mastergrad fra NMBU (universitetet på Ås, fôringsteknologi ifm havbruksnæringen). Fiskeriparken har ytterligere Asia-kompetanse gjennom Anna Hultgren Olsen (har jobbet i Kina og studert mandarin), Børge Bentsen (har jobbet i Asia i 5 år), og Svein Egil Stavem (styreleder, har lang erfaring med handel i Asia). Keven Vottestad (9 års erfaring fra salg av restråstoff til konsumformål i asiatiske land)

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!