2018-04-30

Strategisk Posisjonering

Etter nærmere tre år som Arena-klynge gjør opp status for hva klyngen har fått til, og hva det skal fokuseres på fremover.

Formålet med det strategiske posisjoneringsprosjektet for Arena Torsk er å diskutere og utvikle hvilken posisjon klyngen er tjent med å ta – både overfor egne medlemmer og eksterne målgrupper. Det utvikles også en strategi og handlingsplan for hvordan posisjonen skal befestes i praksis.

Dette er en spennende prosess der Arena Torsk etter nærmere tre år som Arena-klynge gjør opp status for hva klyngen har fått til, og hva det skal fokuseres på fremover. Ved å være tydelig på hvem man er og hva man vil, er det også lettere for aktørene rundt klyngen å forstå hvorfor dette klyngeprosjekter er viktig og hvilke resultater som skapes, sier partner Jan Glendrange i ZYNK som fasiliteter prosessen. Glendrange har tidligere gjennomført lignende prosesser for en rekke klynger på alle nivåer i klyngeprogrammet.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!