2021-12-21

Studietilbud: Leverandørutvikling for havnæringene

Universitetet i Tromsø (UiT) har på oppdrag fra Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) skreddersydd et studietilbud for nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene. 

Studiet er tilrettelagt for leverandørbedrifter og ansatte som er involvert i innovasjon og utviklingsarbeid i bedriften. Målsettingen for studiet er å gi deltakerne verktøy, kunnskap og veiledning for å kunne styrke bedriftens konkurranseposisjon og leveranser.

Deltakerne på studiet skal jobbe med egne case knyttet til bedriftens drift og utvikling. Caset vil under studiet motta veiledning, og vil til sist utgjøre grunnlaget for eksamen.

Studiet kobler sammen blå næringer, men vil ha et sterkt fokus på den grønne omstillingen og EU-taksonomien. Studiet vil gi deltakerne en innføring i Design Thinking og prosjektutvikling, samt at det legges vekt på nettverksbygging og synergieffekter. Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av relevant teori, koblet med spennende foredrag og erfaringsdeling fra sentrale aktører.

Søknadsfrist er 16. februar. Les mer om studiet her

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!