2020-10-26

Tilpasset veiledning

Med finansiering fra Nordland fylkeskommune har klyngen i år hatt særskilt fokus på oppfølging av aktører innen levendelagring og FBA. Signalene fra tilsynsmyndighetene etter fjorårets sesong var at næringen har en vei å gå mht dyrevelferd og ressurskontroll. Alle som ønsker det har derfor i løpet av sesongen 2020 fått tilbud om tilpasset veiledning. 

Geir Johnsen i Egga Utvikling AS har, i tett samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur, gitt faglige råd. Aktørene som valgte å benytte seg av tilbudet har gitt svært gode tilbakemeldinger på dette initiativet.

Informasjonen er nå samlet i «STANDARD FOR VELFERD OG KVALITET – Levendelagret torsk – Gjeldende for medlemmer i Arena Torsk». Se vedlagt fil (nedlastbar pdf).

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!