2019-01-30

Tilsagn til FangstRISK II

Regionalt Forskningsfond bevilger tre millioner til «FangstRISK II - Marint VHS-virus som risiko ved etablering og drift av fangstbasert akvakultur».

Forskningsprosjektet er planlagt å gå over 3 år og skal øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS virus hos villfanget torsk. Prosjekteier er Gunnar Klo AS, med samarbeidspartnere fra både Vesterålen og Finnmark. I tillegg er det en rekke forskningsmiljøer involvert i prosjektet, som Veterinærinstituttet, Nord Universitet og Biovivotech AS.

Bakgrunnen for porsjektet er at flere selskaper nå ønsker å satse på levendelagring av villfanget torsk og i den forbindelse ser et behov for å undersøke VHS-virus og smitte som risiko ved etablering av anlegg. 

Det er Beate Solvoll fra Arena Torsk som er prosjektleder, i samarbeid med Dr. Kjetil Korsnes i Biovivotech AS som har spesielt ansvar for FoU-biten.

- Dette prosjektet er viktig for å stimulere til næringsvekst kystregionen. Alle levendelagringsaktører står ovenfor samme problematikk rundt bruk av kystareal, lokalisering i forhold til tradisjonelle akvakulturanlegg og usikkerhet dette innebærer for smittespredning. I prosjektet skal det gjennomføres screening av vill torsk over flere sesonger for å se på utbredelse av smitte, gjøre karakteriseringer av virus funnet og deretter se på mulig overføring i eksperimentelle smitteforsøk. Dermed kan man utarbeide en risikovurdering og anbefaling for etablering og drift av levendelagringsanlegg basert på resultatene, sier Solvoll, som er svært fornøyd med at RFFNord har valgt å støtte forskningsprosjektet og dermed bidrar til utvikling av kystnæringen.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!