2020-04-29

Tiltakspakke Korona – Nordland fylkeskommune

Egga Utvikling AS har gjennom Nordland fylkeskommunes “Tiltakspakke Korona” fått godkjent to forprosjekter som kommer Arena Torsk til gode.

Gjennom det ene forprosjektet vil vi kartlegge næringens utfordringer og behov opp mot leverandørindustri/fiskeriservice. Arbeidet starter opp i nærmeste fremtid, og målet er en styrking av nord-norske aktører og leverandører.

Det andre forprosjektet tar sikte på å innhente og kartlegge informasjon fra fartøyeiere som driver med levendefangst av fisk. I første omgang skal utstyr, rutiner og forbedringsmuligheter kartlegges, med hovedfokus på velferd, dødelighet og kvalitet. Dette skal danne grunnlag for et veiledningsmateriell som kan benyttes i forbindelse med veiledning/opplæring.  Videre tenker vi at funnene i dette forprosjektet skal inngå i Arena Torsks videre prosjekter på velferd og verdiskaping.

Egga Utvikling AS og Arena Torsk takker Nordland fylkeskommune for viktige bidrag i arbeidet med å styrke og videreutvikle nord-norsk næringsliv og samfunnet rundt!

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!