2020-03-26

Torsk og corona

Jeg tenker på corona som en god kombinasjon med torsk – å sprette ei flaske og ha en liten aperitiff mens jeg lager en deilig torskemiddag, nam. Men så ble hele verden overrumplet av et standhaftig virus med samme navn, og plutselig var ikke corona lenger forbundet med kos.

De fleste bransjer blir påvirket av denne unntakstilstanden vi befinner oss i og så også fiskerinæringen. Vi har snakket med mange av våre medlemmer i løpet av de siste to ukene og de aller fleste merker endringer. Ferskfiskmarkedet forsvant nærmest over natten, og for mange produsenter i dette segmentet er det allerede harde dager. Permitteringer er iverksatt mange steder, og vi har også hørt om selskaper som velger å gå til skifteretten.

For produsenter som enten er i eller har mulighet til å veksle til frossenmarkedet, står det bedre til. Noen har fått økning i ordrer og opplever at tilgang på fisk er det største problemet. Og så har vi Vesteraalens som opplever en eventyrlig økning i omsetning på butikkene som følge av Kari og Ola Normanns hamstring. Jeg må innrømme at også jeg har et par ekstra bokser med fiskeboller i skapet nå.

Volum av Levendefanget torsk er mye mindre enn på samme tid i fjor. Det er sikkert mange årsaker til det, men høy pris så langt i sesongen er nok mye av forklaringen. Dersom det blir reduksjon eller stopp i mottak som følge av pandemien, tror vi levendelagring kan være ett tiltak som kan være med å lette situasjonen for næringen. Vi har derfor sendt brev til Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og bedt han vurdere å styrke incentivordning for 2020, der avsatt volum økes fra dagens 2500 tonn til minst 4000 tonn og kvotebonusen økes fra dagens 30% til 40% (som i 2019).

Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å lette situasjonen til norske bedrifter. Innovasjon Norge har åpnet verktøykassen sin og tilbyr nå flere ekstraordinære tiltak. Avdragsutsettelse på lån tilbys alle kunder, de har åpnet for forprosjekt innen innovasjonsprosjekt og sier de kommer til å være rausere med finansiering innenfor handlingsrommet i statsstøtteregelverket enn de normalt sett er. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Innovasjon Norge for å finne ut om de kan hjelpe med DIN situasjon.

I Arena Torsk prøver også vi å se fremover og utover dagens situasjon. I en sårbar verden ser vi at det er behov for flere ben å stå på og har den siste tiden brukt mye tid på å kartlegge hvor vi fortsatt har kunnskapsbehov. Økt kunnskap krever forskning gjennom prosjekter og vi har laget oss en prioriteringsliste som vi jobber utfra. Nye prosjekter krever deltakelse fra næringslivet og vi vil derfor i tiden fremover ta kontakt med de av våre medlemmer som vi mener er aktuelle.

Ta vare på dere selv, ta hensyn, vask hendene og hold avstand!

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!