2021-01-28

Torsken Fiskeindustri AS - nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker Torsken fiskeindustri velkommen som nytt medlem i Cod Cluster! Torsken Fiskeindustri AS er et nyetablert selskap som har overtatt eiendommer og anlegg etter tidligere Torsken Havprodukter AS. Eierne bak selskapet er Wilsgård-brødrene Fredd-Jarle og Vidkun.

Torsken Fiskeindustri AS skal drive motta av fisk og foredling av denne. De har som mål å drifte på lokal flåte og råstoff. Fabrikken skal rigges for å foredle hvitfisk til forbruker. Det skal drives fryseritjenester og etter hvert skal det også flyttes aktivitet fra vår filetfabrikk for laks til vår nye hvitfiskfabrikk. Fabrikken bygges opp på nytt med nye produksjonslinjer. Fabrikken blir kompakt og med 8-10 medarbeidere. 

For å sikre tilgang på råstoff skal de på sikt i gang med levendelagring.  

Vi ønsker Torsken fiskeindustri AS velkommen i Cod Cluster!  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!