2020-06-26

Torskeoppdrett som en del av strategien

Arena Torsk har besluttet å ta inn torskeoppdrett som del av strategien sin.

Generalforsamlingen til Arena Torsk besluttet 3. juni å ta inn torskeoppdrett i arbeidet til klyngen. Siden siste runde med torskeoppdrett har det skjedd mye positivt i næringen, og mange av medlemmene ønsker nå å satse. Med den bakgrunnen skal det nå etableres en arbeidsgruppe som skal jobbe frem gode fellesprosjekter slik at vi sammen kan løfte torskenæringen og kommet et steg nærmere visjonen vår om “fersk torsk – hele året”.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!