2016-07-08

Valg av styringsgruppe for klyngen for år to (2016 - 2017)

I partnerskapsmøtet den 26. mai 2016 ble det foretatt valg på styringsgruppen til klyngen.

Etter henvendelser fra forskningsmiljøene om å sitte i styringsgruppen ble en representant fra Nofima og Sintef valgt inn som observatør.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!