2018-03-01

Veivalg for Arena Torsk

Arena Torsk står foran en spennende strategisk posisjoneringsprosess.

Hvordan må Arena Torsk posisjonere seg for å komme dit vi vil?
Dette skal vi finne ut av gjennom en serie workshops ledet av Jan Glendrange, partner i Zynk. Zynk er et strategisk analyse- og rådgivningsmiljø og Glendrange er spesialist på strategi, posisjonering, samfunns- og myndighetskontakt og jobber mye med problemstillinger i skjæringspunktet mellom marked og politikk.
Første workshop ble gjennomført 16. Februar på Myre. Det ble flere store gode diskusjoner om hva Arena Tosk skal fokusere på i tiden fremover.

Andre og tredje workshop i denne prosessen er 9. Mars og 11. April. Det vil bli sendt ut referat til partnerskapet som vi ber dere studere godt og gi tilbakemeldinger på.

Prosjektgruppen består av Arne E Karlsen, Tone Karstensen, Einar Pettersen, Randi Bolstad, Magnar Pedersen, Stian Frivåg, Geir Olsen, Mariann Bakken, Linda Simensen, Lisbeth Reinholdtsen og Keven Vottestad. I tillegg til disse møtte Mette Sørensen og Bjørn Steinar Sæther

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!