2020-02-27

Vel gjennomført Arena Torsdag

Dagen etter Skreikonferansen den 13. februar inviterte Vesterålen Skreifestival til Arena Torsdag - fesk og finans, i samarbeid med Arena Torsk, FHF og Sparebank1 Nord-Norge. Dagen var faglig rettet med bred tematikk, fra workshop med hyse i hovedrollen, miniseminar med FHF, jus, plast i havet og til bank og utvikling i rente og valutamarkedet.

Arena Torsk bidro med to sesjoner denne dagen. Workshop hyse hadde innlegg av Nofima og Norges sjømatråd, og ble ledet av Ove Johansen, Prosjektleder i Arena Torsk. Hensikten med workshopen var å få rigget et felles markedsprosjekt med den levende leverte hysa i hovedrollen. Det var gode signaler fra flere av klyngens medlemmer på deltakelse i et slikt markedsprosjekt.


Prosjektet «Automatisk veiing, telling og sortering av levende fisk» ble presentert av Veronica Gabrielsen, prosjektleder i Arena Torsk, som fortalte om bakgrunnen og gjennomføringsplanen for prosjektet som kjøres hos Melbu Systems. 

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!