2020-06-26

VG2 Fiske og fangst utvides fra 12 til 18 elevplasser

De unge har tro på en fremtid innenfor fiskerinæringen. Tilbudet ved VG2 Fiske og fangst utvides fra 12 til 18 elevplasser fra høsten 2020.

Tilbudet VG2 Fiske og fangst ved Sortland videregående skole avd. Øksnes har gode søkertall og utvides fra 12 til 18 elevplasser fra høsten 2020. Linjen har et nært og godt samarbeid med lokalt næringsliv, både landindustri, fiskere og redere.

Opplæringen består av teori og praksis, der mye av praksisen foregår på havet. Det er her samarbeidet med lokale fiskere har fungert så godt, mener Karen Steinsvik som er avdelingsleder ved avdeling Øksnes.

- Vi har avtaler med fartøy som tar elevene med på havet, og samarbeidet fungerer utmerket. Både bedriftene på land og fiskefartøyene strekker seg langt for at elevene skal få praksis. Etter fullført skoleår venter to års lærlingetid som gir mulighet for å få fagbrev som fisker etter bestått fagprøve. Mange av årets avgangselever har allerede inngått avtaler om lærlingeplasser om bord på ulike båter.

- Tilbudet er utrolig viktig for rekrutteringen av ungdom til næringen, sier Steinsvik. - Det er avgjørende at det eksisterer et utdanningstilbud lokalt slik at de ikke trenger å forlate regionen for å få en utdannelse. Dersom de må reise bort for å ta utdanning er det stor fare for at de aldri flytter tilbake, og da mister vi verdifull kompetanse.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!