2021-02-26

Videreføring av 20 ukers dispensasjonsordning

Cod Cluster har på vegne av seks medlemsbedrifter søkt videreføring av dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker. Dispensasjonen er nå gitt for årene 2021 og 2022.

Det omfattende utviklingsarbeidet som gjennomføres i regi av klyngen, med utvikling av ny teknologi og produksjon av ny kunnskap, er vektlagt i søknaden - og gir klyngen kredibilitet i dialog med forvaltningen.

Fastsettelse av vilkår og revidering av veileder, som beskriver hvordan det forventes at aktørene forholder seg til regelverk generelt og til dispensasjonsvilkårene, er gjennomført i tett dialog med Fiskeridirektoratet. Det at det per i dag ikke eksisterer et eget regelverk tilpasset levendelagring medfører at vilkårene i dispensasjonsordningen blir omfattende. Flere lover og forskrifter skal hensyntas for å sikre god ressurskontroll, god fiskevelferd og like konkurransevilkår. Forvaltningen vil dette året jobbe med å få utviklet og etablert et regelverk tilpasset levendelagringsnæringen, og etterlevelse av vilkår og erfaringer næringsaktørene gjør seg nå fremover, vil være med på å påvirke utviklingen av dette regelverket.

I denne rapporten gjør vi en oppsummering av innsats og resultater de siste fem år - og formidler noen av våre planer for det videre utviklingsarbeidet. Last ned PDF her

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!